Τίθεται από σήμερα, 24.09.2021 και ώρα
22.00, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας». Δεδομένης της σπουδαιότητας της
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια
ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις
σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 08.10.2021 και ώρα 22.00.

O Yπουργός Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Πηγή:TAXHEAVEN
Κοινοποιήστε το!